Om PreCise

År 1989 startade Roland Karlsson företaget Svetsteknik, ett familjeföretag som utvecklats till ett av Sveriges modernaste företag inom skärteknik. Företaget har levt länge och utvecklats under åren. En verksamhet som började i en liten lokal har nu växt, sysselsätter 40 anställda och levererar skuren och bearbetad plåt till kunder över hela Sverige. För att bättre beskriva verksamheten bytte Svetsteknik, vintern 2016, namn till PreCise – Custom Steel.

Cut Steel. Cut Time. Cut Cost.

PreCise är i dag ett helautomatiserat fullserviceföretag inom plåtförädling. Vi behärskar alla typer av skärtekniker i plåt. Utöver gasskärning, laserskärning och plasmaskärning, erbjuder vi både blästring, fräsning, bockning, bearbetning och efterbehandling. Våra kunder finns i hela Norden inom affärsområdena tung fordonsindustri, byggindustrin och verkstadsindustrin.  

 

Det är dock logistiken som gör att PreCise står ut från konkurrenterna i branschen. Genom en unik behovsberäkning effektiviserar vi flödet och optimerar såväl inköp och pris som leveranstid. Det är vårt fokus på produkter och kunder som gör att både vi, leverantörer och kunder kan arbeta mer långsiktigt och kostnadseffektivt. Vår uttalade målsättning är att behålla och öka kundnöjdheten samt att leverera detaljer av rätt kvalitét, i rätt tid och till rätt pris.