Oktober 2023

Angående sanktioner mot Ryssland

Europeiska unionen och Storbritannien har sedan 30 september 2023 infört ytterligare restriktioner för import av järn- och stålvaror.

Ni kan läsa vår försäkran om att PreCise följer gällande direktiv.