Kvalitét 

Vi har sedan starten arbetat efter två ledord, kund och kvalitét. Som ett bevis på att vårt företags kvalitetsarbete håller måttet, är vi sedan många år kvalitétscertifierade enligt ISO 9001. Vårt ledningssystem, som omfattar hela verksamheten, beskriver hur vi ständigt förbättrar och justerar vår verksamhet, för att möta kundernas behov.

PreCise är också certifierade enligt SS-EN 1090-1, som sedan 2014 är en obligatorisk certifiering för företag som tillverkar och levererar bärande komponenter och byggsatser i stål. Enligt certifieringen kan vi prestandadeklarera och CE-märka våra produkter. Märkningen intygar att processen uppfyller vissa grundläggande krav på bland annat hälsa, miljö och säkerhet, samt att vi som tillverkare följer en föreskriven kontrollprocedur.

Certifieringarna är ett bevis på hur viktigt vårt fokus på kunder och kvalitét är för oss. Vi vill möta de förväntningar våra kunder, leverantörer och medarbetare ställer på oss.

Miljö

Vi är sedan många år miljöcertifierade enligt ISO 14001. I hela organisationen arbetar vi aktivt för att minska och förebygga negativ miljöpåverkan, genom att vara rädda om våra resurser. Arbetet har positiv inverkan på våra egna kostnader, men inte minst i allas vår gemensamma miljö.

Här kan du läsa vår verksamhetspolicy. 

ISO